Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


Hội đồng nhân dân

  • Kiến nghị thu hồi các dự án không phù hợp hoặc kéo dài
  • Chiều 10/10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường theo chương trình giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phong hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trong 3 năm 2014 - 2016.
  • Cần cân nhắc kỹ hơn việc cấp đất thực hiện các công trình, dự án
  • Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc giữa Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với UBND huyện Nghi Lộc sáng 6/10 theo chương trình giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phong hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư.
  • Anh Sơn: Thiếu đất sản xuất cho người dân vùng đặc biệt khó khăn
  • Vấn đề này được nêu ra tại cuộc làm việc giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh với UBND huyện Anh Sơn theo kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với xã đặc biệt khó khăn, biên giới, an toàn khu thuộc chương trình 30a và 135 vào chiều 27/9.
truyen hinh fpt lap mang fpt