Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An


  • Kịp thời gỡ “điểm nghẽn”
  • Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động giải trình, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã đưa nội dung này vào Chương trình công tác và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả. Các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh đã tác động, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, nhất là đối với những lĩnh...

Lượt truy cập

  • Tiger Direct
truyen hinh fpt lap mang fpt